FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं २

नयाँ डाटा अध्यावधिक हुेन क्रममा छ । यहाँ उपलब्ध डाटाहरु सन् २००३ को सर्भे अनुसार छन् । 

Population: 
13448
Ward Contact Number: 
4414171
GIS Map Ward-2
Weight: 
2