FAQs Complain Problems

Newsticker

जानकारी सम्बन्धमा । (२०७७-०६-०२ गते पिसिआर स्वाब कलेक्सन गरिने वार्डहरु )

भोलि २०७७-०६-०२ गते पिसिआर स्वाब कलेक्सन गरिने वार्डहरु
१)वार्ड न.१२ मा १:३० बजे= १६० जना
२)वार्ड न.१३ मा ११ बजे =१७० जना
३)वार्ड न.१६ मा ११ बजे=२०० जना को स्वाब कलेक्सन गरिने भएको छ।