FAQs Complain Problems

Newsticker

आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षाको अनलाईन फारम भर्ने सूचना । श्री कामपा मा सञ्चालित सबै विद्यालयहरु ।