FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं २१

नयाँ डाटा अध्यावधिक हुेन क्रममा छ । यहाँ उपलब्ध डाटाहरु सन् २००३ को सर्भे अनुसार छन् । 

Population: 
13727
Ward Contact Number: 
4253838
Weight: 
21