FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना र परिपत्र

काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको सहायक स्तर द्धितीय, प्रशासन सेवा प्रहरी समूह, नगर प्रहरी जवान पदका लागि मिति २०७३।५।२५ मा संचालन लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको शारिरीक तन्दुरुस्ती परीक्षा कार्यक्रमको लागि मिति २०७३।१०।७ गते काठमाडौं महनगरपालिका पदपूर्ति समितिको सचिवालय, राष्ट्रिय सभागृहमा सम्पर्क गर्नूहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Post date: Saturday, December 31, 2016 - 10:26

आव २०७४/०७५ को लागि जिन्सी सामानको प्रक्षेपण पठाउनेबारे सूचना

Post date: Tuesday, December 27, 2016 - 14:43

आव २०७४/०७५ का लागि नीति, बजेट, योजना र कार्यक्रम पठाउनेबारे सूचना

Post date: Tuesday, December 27, 2016 - 12:04
Post date: Friday, December 16, 2016 - 14:43

Pages