FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना र परिपत्र

खाता बन्द गर्नेबारे

Post date: Tuesday, July 18, 2017 - 16:01

कर्मचारीकाे कार्यसम्पादन मूल्या‌‌ङ्कन फाराम भर्ने सम्बन्धमा

Post date: Friday, July 7, 2017 - 10:56

वडाबाट हुने राजश्व र खर्चसम्बन्धी कामबारे स्पष्ट गरिएकाे 

Post date: Thursday, July 6, 2017 - 14:45

नगरसभा बस्ने सूचना

Post date: Friday, June 30, 2017 - 11:48
Post date: Wednesday, June 28, 2017 - 14:38

सरोकार निकाय सम्मिलित ट्राफिक व्यवस्थापन समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन भएको सम्बन्धमा

Post date: Wednesday, June 28, 2017 - 12:06

वडाहरुबाट आव २०७४/०७५ को बजेट कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

Post date: Wednesday, June 28, 2017 - 11:57

रु. ५ लाखसम्मको निर्माण कार्य गर्न वडालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको

Post date: Friday, June 23, 2017 - 14:28

Pages