FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना र परिपत्र

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति लिनेबारेको सूचना

Post date: Sunday, October 11, 2020 - 10:58

भोलि मिति २०७७-०६-२५ गते आईतबार
१) वार्ड न.७ र ८ मा दिउँसो १२ बजे
२) वार्ड न.१५ मा दिउँसो १२ बजे
३) वार्ड न.२४ मा दिउँसो १२ बजे

स्वाब कलेक्सन गरिने भएको छ।
 

Post date: Saturday, October 10, 2020 - 20:24

भोलि मिति २०७७-०६-२३ स्वाब कलेक्सन हुने वार्डहरु =
१) वार्ड न.३ मा १२ बजे
२)वार्ड न.४ मा २ बजे
३) वार्ड न.६ मा १२ बजे
४) वार्ड न.२८ मा २ बजे स्वाब कलेक्सन हुने छ।

Post date: Thursday, October 8, 2020 - 22:03

भोलि स्वाब कलेक्सन हुने वार्डहरु
१)वार्ड न.२६= दिउँसो १२ बजे
२)वार्ड न.२९=दिउँसो १२ बजे
३)वार्ड न.३०= दिउँसो १२ बजे स्वाब कलेक्सन गरिने छ।

Post date: Wednesday, October 7, 2020 - 21:24

Pages