FAQs Complain Problems

समाचार

सम्झौता अध्ययन कार्यविधि, २०७३

काठमाडौं महानगरपालिका तथा मातहतका विभाग/महाशाखा/शाखा/एकाइ/आयोजना/वडा कार्यालय तथा कार्यालय सम्बद्ध पदाधिकारी पक्ष भई विभिन्न व्यक्ति, संघ, संस्था, कम्पनी तथा निकायहरुसँग भएका करार/सम्झौता/सहमति पत्र संकलन गर्ने, निर्धारित शर्त बन्देज तथा दायित्वहरुबारे अध्ययन विश्लेषण गरी हालको सन्दर्भमा समसामयिक तथा प्रभावकारी रुपमा कामयावी छ/छैन विश्लेषण गर्ने, आवश्यक शर्तहरु पूर्ण पालना भए/नभएको यकिन गर्ने र पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भए सो सिफारिश गरी कामपा (बोर्ड तह) बाट निर्णय भएबमोजिम करार/सम्झौता/सहमतिपत्र पुनरावलोकन गर्न सम्बद्ध पक्ष बोलाई करार/सम्झौता/सहमति पत्र पालना गराउने वा पुनरावलोकन गर्ने कार्य गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको २८ औं नगर परिषद (२०७३ असार २९ गते) बाट गठित सम्झौता अध्ययन समितिको कार्यविधि