FAQs Complain Problems

समाचार

श्री सबै विभाग/वडा, जिन्सी सामानको विवरण पठाउनु हुन ताकेता।

श्री सबै विभाग/वडा, जिन्सी सामानको विवरण पठाउनु हुन यसअघि गरिएको पत्राचार अनुसार केही विभाग कार्यालयबाट विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको र केही विभाग कार्यालयकाे विवरण ताेकिएको ढाँचामा नरहेकाे हुनाले ३ दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा विवरण पठाउनु हुन सम्बन्धित कार्यालय विभागलाइ पुनः अनुराेध गरिएको पत्र यहाँ संलग्न छ ।