FAQs Complain Problems

समाचार

प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृतबाट वडा प्रशासकीय प्रमुखहरुलाई गरिएको अधिकार प्रत्यायोजन

प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृतबाट वडा प्रशासकीय प्रमुखहरुलाई गरिएको अधिकार प्रत्यायोजन