FAQs Complain Problems

समाचार

कौसी खेती तथा कामपाको फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमको जानकारी !!!

कौसी खेती तथा कामपाको फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम निम्न मिति र स्थानमा आयोजना भै रहेको जानकारी छ ।  तालिम लिन  ईच्छुक व्यक्तिले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला । 

कृषि विभाग, कामपा ।

तालिम हुने स्थान र मिति -

१) कामपा १४ वडा कार्यालय ( मिति २०७५-११-०१ गते र २०७५-११-०२ गते )

२) कामपा २ वडा कार्यालय ( मिति २०७५- ११-०३ गते )

३) कामपा ३ वडा कार्यालय ( मिति  २०७५-११-०४ गते )

सिट सिमित रहेकोले यथासिघ्र सम्पर्क गर्नुहोला ।