FAQs Complain Problems

Newsticker

परिचयपत्रको लागि फोटो खिच्न आउने बारे - का.म.पा वडा कार्यालयहरु

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

 

मिति २०७३-०३-०९ गते देखि QR Code based ID Card Printing को लागि का.म.पा कर्मचारीको फोटो र signature लिने कार्य सुरुवात हुने भएकोले निम्न समय तालिका अनुसार IT Section , राष्ट्रिय सभागृह हलमा उपस्थित हुनु अनुरोध गरिन्छ ।

फोटो खिच्ने समय :

वडा २२, २३, २४ - मिति २०७३-०३-३० र २०७३-०३-३१ गते बिहान १० बजे देखि १२ बजे सम्म।

वडा १९, २०, २१ - मिति २०७३-०३-२८ र २०७३-०३-२९ गते दिउसो २ बजे देखि ५ बजे सम्म ।

वडा १७ ,१८ - मिति २०७३-०३-२६ र २०७३-०३-२७ गते दिउसो २ बजे देखि ५ बजे सम्म ।

वडा १६- मिति  २०७३-०३-२१ र  २०७३-०३-२६  गते बिहान १० बजे देखि १२ बजे सम्म ।

वडा १४,१५- मिति २०७३-०३-१९ र २०७३-०३-२० गते बिहान १० बजे देखि १२ बजे सम्म ।

वडा ११, १२, १३- मिति २०७३-०३-१६ र २०७३-०३-१७ गते बिहान १० बजे देखि १२ बजे सम्म ।

वडा ७, ८, ९, १० - मिति २०७३-०३-१४ र २०७३-०३-१५ गते बिहान १० बजे देखि १२ बजे सम्म ।

वडा ३, ४, ५, ६ - मिति २०७३-०३-१२ र २०७३-०३-१३ गते बिहान १० बजे देखि १२ बजे सम्म ।

वडा १ ,२ - मिति २०७३-०३-०९ र २०७३-०३-१० गते बिहान १० बजे देखि १२ बजे सम्म ।

Note :

१) परिचयपत्र फारम भर्न छुटेको कर्मचारीले फारम भरेर साथमा ल्याउनुहोला ।

२) नागरिकता र पुरानो ID Card को फोटोकपी साथमा ल्याउनुहोला । पुरानो ID Card नभएकोले   नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य ल्याउनुहोला ।