FAQs Complain Problems

Newsticker

निर्णय सम्बन्धमा । श्री सबै वडा कार्यालय\ विभाग\ महाशाखाहरु कामपा ।

काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ४३ औ विशेष वैठकले गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न । तल दिईएको  दस्तावेज हेर्नुहोला । 

Supporting Documents: